Zum Inhalt

🇸🇰 SLOVAKIA – Iniciatíva Slovensko sa modlí

PREČO:Za odovzdanie našej vlasti, Slovenska, ktoré sa momentálne nachádza v jednej z najväčších kríz svojej histórie, do rúk Panny Márie, s prosbou o pomoc za každého občana na celom Slovensku.
KEDY:Každú stredu o 18tej hodine
KDE:My sa nechceme modliť iba doma alebo v kostole, ale chceme ukázať aj verejné svedectvo modlitby: v každom meste, obci, dedine na Slovensku, napríklad pri mariánskom stĺpe, pred kaplnkou…
KTO:každý, ktorému záleží na budúcnosti našej krajiny. Pozvite svojích priateľov, známych, susedov!
AKO:Modlite sa ruženec, spievajte piesne. Dĺžka približne 30 minút.
AKO DLHO:Dokým sa neskončí aktuálna kríza a bude vládnuť pokoj a sloboda.

Telegram: https://t.me/slovenskosamodli

Mapa

Mapa: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bVutDKjbIXXxrvyPIMA6ANNOtrMa8HNu

Miesto modlitby

Pridať miesto modlitby: https://t.me/slovenskosamodli