Zum Inhalt

🇵🇱 POLAND – Polska Publiczny Różaniec

DLACZEGO:
Poświęcenie naszych krajów Matce Bożej i prośba o wstawiennictwo u Jej Boskiego Syna w uzyskaniu jedności i pokoju dla wszystkich obywateli.
KIEDYGłównie w środy o godz. 18.00. 
GDZIE:Chcemy modlić się nie tylko w domu czy w kościele, ale przede wszystkim w miejscach publicznych, we wszystkich miastach, gminach i wsiach.
KTO:Każdy, komu leży na sercu dobro naszego kraju. Zaproś przyjaciół, sąsiadów i zacznij się modlić! Przynieś lampiony i świece! 
JAK:Odmawiamy Różaniec i śpiewamy pieśni religijne; czas trwania ok. 30 minut.
JAK DŁUGO:Będziemy się modlić w publicznych miejscach dopóki nasz i inne kraje pogrążone będą w kryzysie. Będziemy się modlić dziekczynnie również po ustaniu kryzysu, jak czyniły to pokolenia przed nami.

Telegram: https://t.me/PolskaPublicznyRozaniecGrupa

Mapa

Mapa: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=13aInsj41ve4LV1534v137yosfk58Uvw6

Miejsca modlitwy

Zaproponuj (opublikuj) lokalizację adresu modlitewnego: https://t.me/PolskaPublicznyRozaniecGrupa