Zum Inhalt

🇱🇹 LITHUANIA – Lietuva Meldziasi

KODĖL:Kad pašvęstume mūsų šalį Dievo Motinai prašydami visiems piliečiams vienybės ir taikos.
KADA:Paprastai trečiadieniais 18 val.
KUR:Norime melstis ne tik namie ar bažnyčioje, bet ypatingai viešose vietose visuose miestuose ir kaimuose
KAS:Visi, kuriems rūpi Lietuvos gerovė. Prašome pakviesti draugus, kaimynus ir pradėkime melstis! Atsineškite žibintų ir žvakių.
KAIP:Meldžiamės rožančių ir giedame giesmes; trukmė apie 30 minučių.
KIEK ILGAI:Tol kol mūsų šalis, kaip ir daug kitų, yra krizėje, viešai melsimės mūsų tėvynės intencijomis ir pašysime Mergelės Marijos užtarti pas Jos Dieviškąjį Sūnų. Po to toliau melsimės rožančių, kaip prieš mus gyvenę kartos.

Telegram: https://t.me/maldauzlietuva
Web: https://militia.eu.org/

Map

Map: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1OM4Dw7AY8Pr0ey50WvK6MDJpS7tfdP4&z=6

Places of prayer

Suggest (post) a prayer address location in Telegram: https://t.me/maldauzlietuva